Задължения – съдържа информация за всички задължения на лицето, включително задълженията, плащанията по които подлежат на разпределение от публичен изпълнител
СПРАВКА ЗА ФИРМИ, РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС

Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПК

Всеки клиент на НАП може да провери платените и дължими от него суми за данъци и осигурителни вноски с помощта на електронната услуга „Справка за задължения”. Тя  изисква електронен подпис или персонален идентификационен код, издаден от НАП. Колко са задълженията към хазната, клиентите на администрацията могат да проверят и в офиса на агенцията по постоянен адрес или по регистрация на дружеството, което представляват.

Подобни статии:
 

Реклама