Каско на МПС от Дженерали - Застраховка 'Каско на МПС' Дженерали.
1. При сключване на застраховка "Пълно Каско" и "Къско плюс" на МПС от категория "В":
а/ с действителна стойност над 2 000 лева  , задължително се изисква наличието на функциониращи   аларма или имобилайзер;
б/ с действителна стойност над  7 000 лева е задължително наличието на  пасивна маркировка в посочена от застрахователя фирма маркировач в градовете по списък.
2. За корпоративни клиенти, както и при участие в търгове за възлагане на обществени поръчки се прилага индивидуално тарифиране от Централно управление на Компанията.            
3. Застраховка "Каско плюс" се сключва само за автомобили на възраст до 5год.

 

Реклама