Тарифен калкулатор за куриерски пратки -
Тарифно тегло е действителното или общото обемно тегло
на всички колети от една пратка, като се таксува по-голямата величина.
То се закръгля до цял килограм.
Обемното тегло на пратката се изчислява по формулата:
(обща ширина, см Х дължина, см Х височина, см)/6000. кг

 

Реклама