• Калкулатор: Заплата Бруто – Нето
  Изчислява каква е чистата сума за получаване от служителя след приспадане на всички данъци и осигуровки. Генерира подробен фиш за заплати.
 • Калкулатор: Заплата Нето – Бруто
  Изчислява каква брутна заплата би следвало да се впише в трудовия договор, за да се получи желаната чиста сума за получаване. Генерира подробен фиш за заплати.
 • Калкулатор: Разходи за работодателя
  Изчислява цената на труда след въвеждане на договорената заплата. Генерира справка колко реално ще струва служителят на работодателя си.
 • Калкулатор: Граждански договор
  Изчислява сумите на осигуровки и възнаграждение по граждански договор за възложителя и изпълнителя. Изчислява общия разход на възложителя и общата сума на всички осигуровки и данъци. Изчислява СИС. Пресмята възнаграждението Бруто - Нето и Нето - Бруто.
 • Калкулатор: Трудов стаж за период
  Изчислява трудовия стаж за определен период. Резултатът е обща сума изчислена в години, месеци, дни.
 • Калкулатор: Осигурителен стаж за период
  Изчислява трудовия стаж за определен период. Резултатът е обща сума изчислена в години, месеци, дни.
 • Калкулатор: Сбор на трудов стаж
  Изчислява сбора на трудов стаж при различни работодатели. Резултатът е обща сума изчислена в години, месеци, дни.
 • Калкулатор: Сбор на осигурителен стаж
  Изчислява сбора на осигурителен стаж при различни работодатели. Резултатът е обща сума изчислена в години, месеци, дни, часове.
 

Реклама