Осигурителен стаж за период - Изчислява осигурителния стаж за определен период. Резултатът е обща сума изчислена в години, месеци, дни и часове. Може да бъде добавен и предходен осигурителен стаж към стажа за периода. Като крайна дата за периода следва да се укаже датата, от която лицето е освободено или един ден след последния работен ден.

 

Реклама