С пенсионния калулатор на ИПИ може да сравните пенсията, която бихте получили при разходопокривната и капиталова пенсионна система. Изчисленията са примерни и зависят от направените допускания, но разликата между двете системи е достатъчно голяма, за да се убедят всички коя е по-добрата алтернатива. При капиталовата пенсионна система, базирана на лични сметки, срещу много по-ниски вноски и по-висок разполагаем доход се получава няколко пъти по-висока пенсия!

Към пенсионния калкулатор

 

Реклама