Осигуряване с еднократна вноска -
Тези разчети са примерни и са направени при действието на следните параметри:

1. Размер на такса от всяка вноска при осигуряване с еднократни вноски:

                + 4% за вноска до 1000 лева
                + 3.5% за вноска от 1001 до 5000 лева
                + 2.5% за вноска над 5000 лева

2. Инвестиционна такса 10% от реализираната доходност годишно;
3. Техническа лихва при определяне на размера на пенсията 4%;
4. Възраст на пенсиониране - 63 г. за мъжете и 60 г. за жените.

Подобни статии:
 

Реклама