Осигуряване с месечни вноски -
Тези разчети са примерни и са направени при действието на следните параметри:

1. Размер на такса от всяка вноска при осигуряване с месечни вноски:

                + 4%  за първите 24 месечни вноски
                + 3.5%  от 25 до 48 месечни вноски
                + 3.25% над 48 месечни вноски 

2. Инвестиционна такса 10% от реализираната доходност годишно;
3. Техническа лихва при определяне на размера на пенсията 4%;
4. Възраст на пенсиониране - 63 г. за мъжете и 60 г. за жените.

Подобни статии:
 

Реклама