Заявления

46 Заявление А5 - за вписване на обстоятелства относно акционерно дружество
47 Заявление за вписване на обстоятелства, относно прокура
48 Заявление Б6 - за вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация
49 Заявление А2 - за вписване на обстоятелства относно събирателно дружество
50 Заявление за регистрация по ЗДДС
51 Заявление Д1 - за запазване на име
52 Заявление А1 за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец
53 Заявление А4 - за вписване на обстоятелства, относно ООД
54 Заявление Г1 - за обявяване на актове
55 Наръчник за подаване на заявления за действие на Митническите органи
56 ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ГРАЖДАНИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
57 Заявление за получаване на идентификационен код на осигурител
58 Заявление на основание чл. 82, ал. 4 от Наредбата за експертизата на работоспособността
59 Заявление за допълнителен трудов стаж по чл. 99, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване
60 Заявление за въстановяване на пенсия на основание чл. 97 от Кодекса за социално осигуряване
 
Страница 4 от 12

Реклама