Заявления

121 Заявление за разрешаване за употреба на лекарствен продукт
122 Заявление за промяна на утвърдена пределна цена на лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание (за чужд производител)
123 Заявление за промяна на утвърдена пределна цена на лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание (за български производител)
124 Заявление за промяна на търговското наименование на лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание, с утвърдена пределна цена (за чужд производител)
125 Заявление за промяна на търговското наименование на лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание, с утвърдена пределна цена (за български производител)
126 Заявление за промяна на търговското наименование на лекарствен продукт, отпускан без лекарско предписание, с регистрирана цена (за чужд производител)
127 Заявление за промяна на търговското наименование на лекарствен продукт, отпускан без лекарско предписание, с регистрирана цена (за български производител)
128 Заявление за промяна на регистрирана цена на лекарствен продукт, отпускан без лекарско предписание (за чужд производител)
129 Заявление за промяна на регистрирана цена на лекарствен продукт, отпускан без лекарско предписание (за български производител)
130 Заявление за промяна на предмета на дейност на ООД
131 Заявление за промяна на предмета на дейност на АД
132 Заявление за промяна на името на притежателя на разрешението за употреба на лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание, с утвърдена пределна цена (за чужд производител)
133 Заявление за промяна на името на притежателя на разрешението за употреба на лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание, с утвърдена пределна цена (за български производител)
134 Заявление за промяна на името на притежателя на разрешението за употреба на лекарствен продукт, отпускан без лекарско предписание, с регистрирана цена (за чужд производител)
135 Заявление за промяна на името на притежателя на разрешението за употреба на лекарствен продукт, отпускан без лекарско предписание, с регистрирана цена (за български производител)
 
Страница 9 от 12

Реклама