Последно променен на Четвъртък, 06 Ноември 2014 20:02

До …………………………………..
На…………………………………..
Гр…………………………………..

ЗАЯВЛЕНИЕ

от…………………………………………………………… ……………………………………………………………………

ЕГН……………………………………….., ЛК…………………………, адрес…………………………………… …………………………………………………… …………………………………

Работещ(а) като…………………………………………… ………………………………………………………………

В………………………………………………………… ……………………………………………………………………….

Уважаеми(а) господин(госпожа) ……………………… ……………………………………,

Съгласно  извършената експертиза на работоспособността ми и Решение на  ТЕЛК ……………………..№………………………………………… от………………………………………………………….

И на основание чл.314 от КТ ,

Моля да бъда трудоустроен(а) на работно място, съответстващо на намалената ми работоспособност, в рамките на повереното Ви предприятие( учреждение).

Прилагам Решение №………………………………….от ……….. на  ТЕЛК…………………………………

Дата:………. 

 Подпис:……………

 

Реклама