Последно променен на Четвъртък, 08 Март 2012 22:11

Заявление удостоверяване на български стаж - Заявлението се попълва от лица, работили в Република България, във връзка с преценка на правото на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност или раждане по законодателството на друга държава-членка на ЕС. В случай, че се иска удостоверяване на осигурено време в Република България, с оглед ползването на здравноосигурителни права в друга държава-членка на ЕС/ЕИП, заявлението се подава в съответната Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) по местоживеене.

Подобни статии:
 

Реклама