Последно променен на Четвъртък, 08 Март 2012 22:10

Справка декларация от осигурител – попълва се от осигурителя на лицето и се представя в ТП на НОИ заедно с преведените на български език удостоверения (болнични листове или друга медицинска документация), издадени по законодателството на съответната държава-членка на ЕС/ЕИП

Подобни статии:
 

Реклама