Заявление за предоставяне на информация за членовете на семейството

Печат
Последно променен на Четвъртък, 08 Март 2012 22:01

Заявление за предоставяне на информация за членовете на семейството - Заявлението се попълва от лица, чието семейство живее в Република България, във връзка с преценка на правото им на парично обезщетение за безработица в друга държава-членка на ЕС/ЕИП

Подобни статии: