Последно променен на Четвъртък, 08 Март 2012 21:58

Заявление за издаване на преносим документ U1 (удостоверяване на български осигурителен стаж) - Заявлението се попълва от лица, работили в Република България, във връзка с преценка на правото им на парично обезщетение за безработица в държава-членка на ЕС/ЕИП

Заявление за издаване на преносим документ U2 - Заявлението се попълва от лица, на които е отпуснато парично обезщетение за безработица в Република България, които отиват в друга държава-членка на ЕС/ЕИП за да търсят работа

Заявление за издаване на преносим документ U3 - Заявлението се попълва от лица, на които е отпуснато парично обезщетение за безработица по законодателството на друга държава-членка, които търсят работа в Република България, в случай че следва да съобщят определена промяна в обстоятелствата на службата на държавата-членка, която им изплаща обезщетението

Подобни статии:
 

Реклама