Последно променен на Четвъртък, 21 Октомври 2010 22:37

Примерни образци на подавани от граждани документи

обр.П-1. Заявление за превеждане пенсия на влог или смяна адреса на пенсионера

обр.П-2. Заявление за отпускане на социална пенсия за инвалидност

обр.П-3. Заявление за добавка по чл. 84 от КСО

обр.П-4. Заявление за отпускане на социална пенсия за старост

обр.П-5. Заявление за спиране на пенсия

обр.П-6. Заявление за прекратяване на пенсия

обр.П-7. Заявление за възобновяване / възстановяване на пенсия

обр.П-8. Заявление за зачитане на допълнително придобит осигурителен стаж

обр.П-9. Заявление за издаване на болничен лист за временна неработоспособност, настъпила в чужбина

обр.П-11. Молба за издаване на персонален идентификационен код

обр.П-12. Заявление за получаване на идентификационен код на осигурител (ИКО) от осигурителите 

Примерните образци ориентират гражданите какви данни да посочат при подаване на документите и не са задължителен формуляр.

Примерни образци на подавани от граждани документи - свали всички документи

 

Реклама