Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:32

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР"

МИНИСТEРСТВО НА КУЛТУРАТА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ЕДИННИЯ ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

НА ФИЛМОВИТЕ ПРОДУКЦИИ ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ

ПРОДУЦЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

ВКЛЮЧИТЕЛНО И КОПРОДУКЦИИТЕ С БЪЛГАРСКИ ПРОДУЦЕНТИ

 

Регистрационен номер .................................

дата на регистрация.................................

Попълва се от ИА «НФЦ»

 

______________________________________

начална дата на реализация на продукцията

 

Заглавие на филма ................................................ .......................................................

/оригинално и в превод на български език/

Чужда продукция

Копродукция с български продуцент

/актуалното се подчертва/

Фирма-продуцент на филма .......................... ............................................................

Адрес .................................................. ..........................................................................

Телефон .............................., Факс ................................., e-mail ..................................

Срок на договора: начало ................................    край ................................

 

Изпълнителен Продуцент на филма ................... ........................................................

Адрес ...................................................... ......................................................................

Телефон .............................., Мобилен ............................, Факс .................................

e-mail ..................................................... .........................................................................

 

Приложени документи:

  1. професионална биография на продуцента
  2. декларация на продуцента за отстъпване на права
  3. договор между продуценти/изпълнителна продукция/възлагателен договор
  4. списък на екипа от българска страна
  5. списък на екипа от чужбина /лицата, които ще работят в България/
  6. сценарий /трийтмънт
  7. календарен на план на продукцията в Република България
  8. план на местата за снимки в Република България
  9. бюджет на продукцията за Република България
  10. квитанция за платена такса

Документите по т.7-9 следва да бъдат заверени с подписа на изпълнителния продуцент за България

 

 

гр. ................, ..............................  

С почит:
(...................................)

Подобни статии:
 

Реклама