Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:31

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР"

МИНИСТEРСТВО НА КУЛТУРАТА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ЕДИННИЯ ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

НА ФИЛМИТЕ, ПОЛУЧИЛИ ВИЗА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПОКАЗ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Регистрационен номер .................................

дата на регистрация.................................

 

 

за киносалон                                   видео/DVD                           кино и видео/DVD

 

______________
валидна до дата

Попълва се от ИА «НФЦ»

 

Оригинално заглавие на филма ...................... ....................... ....................................

Българско заглавие на филма .................. ...................................................................

 

Времетраене ....................                                      Дължина в метри ..................

Режисьор ........................ ........................................ .......................................................

Сценарист ......................................................... ............................................................

Оператор ............................................................ ...........................................................

Роли ........................... ............. ........................................................................................ .................................. ....................... ........................ ......................................................

 

Продуцент .............................................................. .......................................................

Дистрибутор на филма за света ............................. ....................................................

Разпространител за България .................................... .................................................

№ на разпространителя в Регистъра на ИА "НФЦ" ................................

 

Категория на филма в чужбина ................        Категория на филма в РБ ................

 

Носител на правата за чужбина ..................................................................................

Адрес ............................................................................................................................

Телефон .............................., Мобилен ............................, Факс .................................

e-mail ............................................................. .................................................................

срок за разпространение ................................

Представител Република България ....................................................... ...........................

Адрес ....................................................... .....................................................................

Телефон .............................., Мобилен ............................, Факс .................................

e-mail ............................................... ...............................................................................


 

Носител на правата за Република България ..................................................................................

Адрес ...................................................... ......................................................................

Телефон .............................., Мобилен ............................, Факс .................................

e-mail ...................................................... ........................................................................

№ на договора ................................ срок на договора ................................

 

Заявител ................................................... .....................................................................

 

Приложени документи:

  1. Анотация
  2. Копие от договора за отстъпване на права
  3. Квитанция за платена такса

 

 

София, ..............................

С почит:
(...................................)

Подобни статии:
 

Реклама