Последно променен на Събота, 19 Юни 2010 15:08

Заявление Г1 - word документ за обявяване на актове - Агенция по вписванията

Заявление Г1 - pdf документ за обявяване на актове - Агенция по вписванията

Годишните финансови отчети се публикуват в Търговски регистър чрез подаване на Заявление за обявяване на актове Г1. Към заявлението се прилага копие на годишния финансов отчет, във вида в който е съставен от съставителя и е приет от управителният орган на дружеството. Годишният финансов отче трябва да е заверен с подпис на представляващия дружеството и надпис "вярно с оригинала".

Подобни статии:
 

Реклама