Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:11

ДО
ДИРЕКТОРА НА СТОЛИЧНАТА
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ЗА
ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА
ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ
София 1233, ул. "Враня" №20

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

от ..............................................(име, презиме, фамилия) фирма ...................................................

дом.адрес: ул.(ж.к.) .................................................................................... № ..... бл. ..... вх. .....

район .........................................................................................................................................

сл. тел. ................................... дом. тел. ............................

 

ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да ми бъдат издадени:

  1. Становище на Държавна приемателна комисия
  2. Хигиенно заключение за лечебно занеденне

за ........................................... ...........................................(вид на обект или лечебната практика)

Адрес на обекта: гр. (с.) ............................................ район ...............................................

ул.(ж.к.) № ..... бл. ..... вх. .....

...................................................................

 

Уведомен съм, че ако до един месец не потърся сътрудника на Столична РИОКОЗ, отговарящ за обекта (района), молбата ми остава без последствие.

 

Прилагам ксерокопия от следните документи:

  1. Решение на съда за регистрация на фирмата
  2. Данъчна регистрация
  3. Становище по инвестиционен проект
  4. Протокол за факторите иа рабогпага среда и качествата на питейната вода
  5. Разрешение за строеж
  6. ........................................... .........................................................

 

 

   .................. г.

Подпис:.................................

Подобни статии:
 

Реклама