Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:06

ДО
НАЧАЛНИКА НА РОДАИ
ГР. ........................

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Фирма: ..................................... БУЛСТАТ: ......................
Адрес: ..................................... тел. ..........................
Управител: .................................
ЕГН ..........................

Моля, да бъде направен преглед на:

Учебен кабинет - адрес: .................................................

Учебна площадка - адрес: ................................................

 МПС - марка ............. модел ............ рег. №: ....................

за оценка за годност за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

 

Дата: ..............

Подпис: ..............

Подобни статии:
 

Реклама