Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2010 18:00

................ /...............
РЕГ. ИНДЕКС /    ДАТА

до
РАЙОН "......................."
ОТДЕЛ "ОБЩИНСКИ ИМОТИ"
ТУК

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

от .....................................................................

ЖИВУЩ ....................................................................................... (ГРАД, УЛ., Ж.К)

Моля, да бъде ДЕАКТУВАН ИМОТ ПЛАН №: ...............

ПАРЦЕЛ ................, КВАРТАЛ ............................ МЕСТНОСТ ..................................

НАХОДЯЩ СЕ НА УЛ. /Ж.К./...................................................

НА ОСНОВАНИЕ ...........................................................................................
/ЗАПОВЕД №; РЕШЕНИЕ НА СЪДА, ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА и ДР./

ТОЗИ ИМОТ ПРЕДСТАВЛЯВА ....................................................................
/ДВОРНО МЯСТО, КЪЩА, АПАРТАМЕНТ, МАГАЗИН И ДР./

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. ЗАПОВЕД №, РЕШЕНИЕ НА СЪДА, ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА и ДР.
2.СКИЦА НА ИМОТА.
3.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ.
4.ДРУГИ.............................................................................................................

 

гр............ ..................... 20.... г.   

С УВАЖЕНИЕ:..............................................

Подобни статии:
 

Реклама