Последно променен на Сряда, 04 Август 2010 17:23

ЗАЯВЛЕНИЕот ........................................................…………… …………………. ЕГН.........................................
адрес: ...................................................................................................................................................
................................ ......................... .......................................................................................................
лична карта (паспорт) серия ...….... №: .........................................................................................
издаден(а) на ........................ от ........................................... .............................................................

относно: РЕГИСТРИРАНЕ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ

Господа съдии,

Желая да се регистрирам  като едноличен търговец с фирма:
............... ........................ ........................ ..... ..................................

Седалището и управлението на фирмата са на адрес:
................................... ........................ ................................... ..........................................
................................. .......................... ....................................... .......................................................

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: (примерен списък)

1.      Вътрешна и външна търговия с позволени от закона стоки;

2.      Внос, износ, ре-експорт, бартерни сделки;

3.      Превоз на пътници и товари;

4.      Производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопански произведения;

5.      Преработка и реализация на стоки за бита и промишлеността;

6.      Търговия с всички видове вторични суровини , производство и търговия с алкохол и безалкохолни напитки;

7.      Обмен на валута, туристически услуги;

8.      Търговия с хранителни и промишлени стоки;

9.      Други дейности, незабранени със закон, указ или друг нормативен акт.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1.      Декларация по чл. 57 и 58, ал. 2  от Търговския закон

2.      Образец от подписа

3.      Справка за уникалност на името на фирмата

4.      Квитанция за внесена държавна такса

...........................................................................

С уважение:

подпис................

дата............

Подобни статии:
 

Реклама