Процедура по обезщетяване на граждани с жилищни и компенсаторни записи

Печат

ПРОЦЕДУРА ПО ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА ГРАЖДАНИ С ЖИЛИЩНИ КОМПЕНСАТОРНИ ЗАПИСИ [pdf]