Отговор от ДНСК

След като строителят подаде заявлението си и съпътстващите го документи с искане за насрочване на ДПК (приемателна комисия) в срок от 7 дни след постъпване на искането трябва да се назначи Комисия.
За насрочване  на Първото заседание на тази комисия законодателят не е фиксирал срокове. То се насрочва така, че да е възможно присъствието на всички членове на комисията. Случва се и самите строители да искат определена по-късна дата за насрочването на комисия с оглед на довършителни по документацията на строежа дейности.
След като се проведе първото заседание комисията има 10 работни дни за заседаване.Работата на Комисията завършва с издаването на протокол 16.
След последната дата за заседаване на Комисията, в срок от 5 дни началникът на ДНСК трябва да се произнесе с отказ или издаване на РП ( разрешение за ползване).   Цялата процедура отнема около 1 месец.

 

Реклама