Отговор от ДНСК

Множество граждани се оплакват, че в близост до кооперациите и блоковете им се строи. Често се работи от сутрин до вечер, включително през почивните дни. Освен с окаляния пейзаж около домовете, живущите в близост до своеобразните строителни площадки ежедневно са тормозени и от шума на машините и работниците. Те искат да знаят на кого могат да се оплачат и каква е процедурата.
Когато при извършване на СМР се нарушава установения обществен ред, замърсява се инфраструктурата, не се спазва необходимата хигиена и се нарушава спокойствието на гражданите, следва да се уведоми  съответната общинска администрация или районната такава по местонахождение на строежа.
С разпоредба на чл. 179, ал. 2 от ЗУТ са дадени правомощия на кметовете на общините да задължат със заповед собствениците на имотите да предприемат необходимите действия за осигуряване на сигурността , безопасността и спокойствието на гражданите.

 

Реклама