Какво да направим ако искаме да преустроим жилищна сграда в хотел?

Печат

Отговор от ДНСК

В този случай следва да се одобри инвестиционен проект по всички части и да се издаде разрешение за строеж от главния архитект на общината по общия ред на ЗУТ.