Отговор от ДНСК

Технически е възможно изпълнение на отвор в междинната подова конструкция, разделяща двата апартамента. Връзката между двете нива се осъществява чрез този отвор и стълбище, които следва да бъдат определени като местоположение и конфигурация от проектант-архитект и отразени в изготвен за целта проект. Проектът трябва да включва задължително и част конструктивна, изготвена от проектант – конструктор, а при необходимост и други части, изготвени от съответни специалисти. За изпълнение на предвиденото свързване на двата апартамента е необходимо да бъде издадено разрешение за строеж по реда на чл.148 от Закона за устройство на територията. В цитираната разпоредба подробно е описан редът и необходимите документи за разрешаване изпълнение на строителство.

 

Реклама