Отговор от ДНСК

По отношение на възможността за прилагане на облекчения ред по чл.147 ЗУТ или общия ред на чл.148 ЗУТ преценката е на главния архитект на общината (района).

Намерението Ви да остъклите терасата на семейното жилище можете да изпълните като се снабдите с Разрешение за строеж, издадено от главния архитект на района в общинската администрация, без за това да е необходимо предварително изготвяне и одобряване на инвестиционни проекти, по реда на чл.147,ал.1,т.12 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, като представите и становище от инженер-конструктор с указания за изпълнението на строежа.

Следва да се има предвид, че този ред не се прилага, когато балконът е разположен към първостепенната улична мрежа.

 

Реклама