Молби

31 Молба-декларация за получаване на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст
32 Молба-декларация за получаване на месечни помощи за отглеждане на дете до 1 година от неосигурена майка (осиновителка/осиновител) и осигурена майка, която не отговаря на условията на чл. 48а и чл. 52а от Кодекса за социално осигуряване
33 Молба-декларация за получаване на еднократна помощ при раждане на дете
34 Молба-декларация за получаване на еднократна помощ при бременност
35 Молба-декларация за отпускане на целева помощ за покупка и/или приспособяване на ЛМПС или преустройство на жилище
36 Молба за разрешение на строеж на ограда
37 Молба за разрешаване на постоянно пребиваване на чужденец в Република България (Прил. № 5 към чл.30 от ППЗЧРБ)
38 Молба за разрешаване на постоянно пребиваване на чужденец в Република България (Прил. № 4 към чл.30 от ППЗЧРБ)
39 Молба за продължаване на срока за пребиваване на чужденец в Република България
40 Молба за пристъпване към изпълнително производство
41 Молба за прекъсване на ползването на платен годишен отпуск
42 Молба за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие
43 Молба за постъпване на работа
44 Молба за постъпване на кадрова военна служба
45 Молба за ползване на платен годишен отпуск
 
Страница 3 от 5

Реклама