МОЛБА

ОТ: ............................. ....................................

ОТНОСНО: ползване на неплатен отпуск по чл.160,ал.3

Уважаеми г-н/ г-жо Управител,

Моля, да ми разрешите да ползвам .......... дни неплатен отпуск за 20.….г., считано от ....... до .....................

Надявам се, че ще разрешите ползването на искания отпуск.

Подпис: ...................

Гр. ...........................
Дата: .......................

свали Молба за ползване на неплатен отпуск в word формат

Подобни статии:
 

Реклама