Формуляри

46 Формуляр на "Сметка за изплатени суми" на осн. чл.39, ал.2, от Закона за облагане доходите на физически лица
47 Формуляр за "Служебна бележка" на осн. чл.39, ал.2, от Закона за облагане доходите на физически лица
48 Формуляр на "Служебна бележка" по чл. 38, ал. 3 от ЗОДФЛ
49 Формуляр на "Служебна бележка" по чл. 38, ал. 4 от ЗОДФЛ
50 Заявление за регистрация на обменно бюро
51 Заявление за регистрация на пункт за обмяна
52 Временно удостоверение за регистрация на обменни бюра
53 Приложение към удостоверение за регистрация на обменно бюро
54 Единен формат за подаване в електронна форма на данните от ЕАД
55 Единен формат за подаване по електронен път на митнически манифест
56 Формуляр за определяне на категорията на средство за подслон и място за настаняване
57 Формуляр за определяне на категорията на заведение за хранене и разлечения
58 Удостоверение за осигурителен (трудов) стаж (НОИ обр.УП-3)
59 Удостоверение за осигурителен доход (НОИ обр.УП-2)
60 Уведомление по чл. 5, ал. 8 от КСО (НОИ обр.Р-17)
 
Страница 4 от 5

Реклама