Последно променен на Неделя, 05 Юни 2011 13:24

Уведомление по чл.15, ал. 3 от ЗЗБУТ

Искане за издаване на разрешение за прекратяване на трудово правоотношение с лице, което се ползва с особената закрила на чл. 333 от Кодекс на труда

Искане за издаване на разрешение за допускане до употреба новоразработени взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривната техника и технология от внос на основание член 14 по Приложение № 2 към член 8 от Правилника по безопасността на труда и взривните работи

Искане за издаване на разрешение за допускане до употреба новоразработени взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривната техника и технология на основание член 9 по Приложение № 2 към член 8 от Правилника по безопасността на труда и взривните работи

Искане за издаване на разрешение за извършване на промишлени изпитвания на новоразработени взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривната техника и технология на основание член 6 по Приложение № 2 към член 8 от Правилника по безопасността на труда и взривните работи

Искане за издаване на разрешение за право за организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали на основание член 2 (1) от Приложение № 1 от Правилник по безопасността на труда при взривни работи

Искане за издаване на разрешение за извършване на технологични взривни работи по реда на член 13 от Правилник по безопасността на труда при взривните работи

Искане за издаване на разрешение за проектиране на специални взривни работи по реда на чл. 11 от Правилник по безопасността на труда при взривните работи

Искане за издаване на разрешение за извършване на специални взривни работи по реда на чл. 12 от Правилник по безопасността на труда при взривните работи

Искане за откриване на административно производство по член 27, член 29 от Административнопроцесуалния кодекс

Молба-Декларация за издаване на нова трудова книжка

Приложение № 2 към Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж

Искане за извършване на процесуални действия чл.46 от АПК

Необходими документи за издаване на разрешение за работа на непълнолетни лица

Искане от работодател за издаване на разрешение за работа на непълнолетно лице

Подобни статии:
 

Реклама