Документи на хартиен носител, за регистрация на администратор на лични данни

Печат
Последно променен на Четвъртък, 11 Ноември 2010 14:15

Заявление за регистрация на физическо лице (DOC)
Заявление за регистрация на физическо лице (PDF)
Заявление за регистрация на физическо лице - представител (DOC)
Заявление за регистрация на физическо лице - представител (PDF)

Заявление за регистрация на юридическо лице (DOC)
Заявление за регистрация на юридическо лице (PDF)
Заявление за регистрация на държавен орган или орган на местното самоуправление (DOC)
Заявление за регистрация на държавен орган или орган на местното самоуправление (PDF)
Описание на регистъра (DOC)
Описание на регистъра (PDF)
Уведомление за промяна или заличаване на данни в регистър (DOC)
Уведомление за промяна или заличаване на данни в регистър (PDF)