Последно променен на Вторник, 14 Септември 2010 12:44

Гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

бр.ГВ-1. Констативен протокол за извършена проверка за начислени и неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по силата на Кодекса на труда и други нормативни актове

обр.ГВ-2. Уведомително писмо за отстраняване на нередностите

обр.ГВ-3. Разпореждане за изплащане на гарантираното вземане

обр.ГВ-4. Разпореждане за отказ за изплащане на гарантираното вземане

обр.ГВ-6. Справка за размера на изплатените гарантирани вземания, внесените задължителни осигурителни вноски, данъци и запори

Формуляри Гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - свали всички формуляри

Подобни статии:
 

Реклама