Последно променен на Събота, 05 Юни 2010 13:13

Изследването се провежда в съответствие с Националната статистическа програма за 2010 година.

Попълването на отчета и представянето му в срок до 25-то число след отчетното тримесечие в съответното териториално статистическо бюро е задължително съгласно Закона за статистиката и Националната статистическа програма за 2010 година. Неизпълнението на това задължение се санкционира съгласно чл. 52 от същия закон.

Опазването на тайната на данните за Вашето предприятие и използването им само за статистически цели е гарантирано съгласно чл. 25, 26 и 27 от Закона за статистиката.

Националният статистически институт публикува електронен вариант на формуляр "Отчет за приходите и разходите на селскостопанските предприятия" - тримесечен.

Той дава възможност за съставянето на документа в електронна таблица и представянето на информацията на технически носител или по електронна поща.

Отчетът се попълва от земеделските стопанства, прилагащи двустранно счетоводно записване с отраслово отнасяне 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5 и 01.6 съгласно класификацията на икономическите дейности КИД-2008.

Формулярът съдържа информация за отчетното тримесечие без натрупване.

Данните се извличат от съответните счетоводни сметки.

Подробно описание за инсталиране и работа със системата за електронно въвеждане се намира във файл Instruction.doc. Електронният формуляр е представен чрез файл OPR_selsko.xls. Инструкцията за работа заедно с програмната система са компресирани в саморазархивиращ се файл OPR_selsko, който може да изтеглите тук.

Ако имате въпроси, свързани с попълването на формуляра, може да получите консултация от експертите, отговарящи за селскостопанския отчет в съответното ТСБ. Имената и телефоните им са приложени в таблицата в края на документа. Ако имате проблеми с електронната система за въвеждане, може да получите консултация в НСИ от Румяна Златкова на тел. 02 9857 630 или на адрес Rzlatkova@nsi.bg

Адреси, на които се изпращат файловете, създадени за НСИ и телефони на експертите, отговарящи за отчета:

№ТСБ Териториално статистическо бюро Експерт тел. код на града Тел. № Адрес - електронна поща за изпращане на файловете с данни в НСИ
1 ТСБ Благоевград Румяна Михова 073 889-65-20 trg@blgv-01.nsi.bg
2 ТСБ Бургас Жанета Русинова 056 85-19-27 StatOtchet@brgs-02.nsi.bg
3 ТСБ Варна Мата Машкова 052 57-52-15 statform@varn-03.nsi.bg
4 ТСБ Велико Търново Виолета Колева 062 61-45-23 SEL-VT@vtrn-04.nsi.bg
5 ТСБ Видин Еленка Петкова 094 609 273 administrator@vidn-05.nsi.bg
6 ТСБ Враца Ивайло Николов 092 66-86-74 Stat_Vratza@VRAC-06.NSI.BG
7 ТСБ Габрово Радка Петрова 066 81-97-34 Administrator@GBRV-07.NSI.BG
8 ТСБ Кърджали Илиана Баръмова 0361 6-70-36 krzselsko@KRJL-08.NSI.BG
9 ТСБ Кюстендил Венета Ташева 078 55-96-59 Administrator@KSTN-09.NSI.BG
10 ТСБ Ловеч Марин Маринов 068 68-60-76 Otcheti@LVCH-10.nsi.bg
11 ТСБ Монтана Малина Рангелова 096 39-18-30 otcheti@mntn-11.nsi.bg
12 ТСБ Пазарджик Красимира Резашка 034 40-27-26 elformi@pzjk-12.nsi.bg
13 ТСБ Перник Димитрина Лазарова 076 68-86-70 administrator@prnk-13.nsi.bg
14 ТСБ Плевен Петранка Петрова 064 89-04-23 statformpleven@plvn-14.nsi.bg
15 ТСБ Пловдив Николина Кушева 032 65-87-22 BALSEL@PLDV-15.NSI.BG
16 ТСБ Разград Анита Златева 084 61-61-37 DDanailova@RZGR-16.nsi.bg
17 ТСБ Русе Емилия Христова 082 81-14-21 otchet@ruse-17.nsi.bg
18 ТСБ Силистра Анжела Кишишева 086 818 333 stat@slst-18.nsi.bg
19 ТСБ Сливен Радостина Михайлова 044 61-34-30 Administrator@SLVN-19.NSI.BG
20 ТСБ Смолян Димка Дариткова 0301 6-74-14 administrator@SMLN-20.nsi.bg
21 СТСБ София-град Диана Янкова 02 9 857 405 Agriculture_sof@nsi.bg
22 ТСБ София-окръг Анета Тотева 02 970-87-61 stat_selsko@nsi.bg
23 ТСБ Стара Загора Веселина Янкова 042 61-94-26 szrel@zagr-23.nsi.bg
24 ТСБ Добрич Наталия Петрова 058 65-53-31 otcheti@dbch-24.nsi.bg
25 ТСБ Търговище Бисерка Христова 0601 6-94-32 Administrator@trgv-25.nsi.bg
26 ТСБ Хасково Мая Ганева 038 60-88-61 tsbhas@aidabg.net
27 ТСБ Шумен Светла Кръстева 054 85-06-37 statform@shmn-27.nsi.bg
28 ТСБ Ямбол Иванка Христева 046 68-63-22 tat@JMBL-28.nsi.bg
Подобни статии:
 

Реклама