Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 16:49

При организиране и провеждане на квалификационно или мотивационно обучение заинтересованите страни (безработни, работодатели, обучаващи организации) попълват различни документи (формуляри). Тук можете да разгледате и ако желаете, да изтеглите необходимите Ви за конкретния случай документи.

Формуляри за участие в избор на обучаваща институция

Обучение за придобиване на професионална квалификация и мотивационно обучение на безработни лица

Обучение по заявка на работодател за осигуряване / запазване на заетост
Контрол през периода на обучението
Подобни статии:
 

Реклама