Последно променен на Неделя, 27 Февруари 2011 19:31

Регистрация на администратор на лични данни

Подаване на документи на хартиен носител за регистрация администратор на лични данни

Регистрация администратор на лични данни по интернет

Кога не се подава заявление за регистрация Администратор на лични данни

Връзки с отделни структури на КЗЛД

Молба освобождаване от задължение за регистрация - word, pdf

У В Е Д О М Л Е Н И Е за промяна или заличаване на данни в регистър “Администратори на лични данни и водените от тях регистри - word, pdf

З А Я В Л Е Н И Е за регистрация на администратор на лични данни. ЧАСТ І. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА - word, pdf

З А Я В Л Е Н И Е за регистрация на администратор на лични данни. ЧАСТ ІІ. ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА - word, pdf

З А Я В Л Е Н И Е за регистрация на администратор на лични данни Ф И З И Ч Е С К О Л И Ц Е ЧАСТ І. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА - word, pdf

З А Я В Л Е Н И Е за регистрация на администратор на лични данни Ф И З И Ч Е С К О Л И Ц Е – ПРЕДСТАВИТЕЛ ЧАСТ І. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА - word, pdf

З А Я В Л Е Н И Е за регистрация на администратор на лични данни Ю Р И Д И Ч Е С К О Л И Ц Е . ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА - word, pdf

Подобни статии:
 

Реклама