Формуляри и бланки

121 Декларация за отглеждане на болен член от семейството
122 Служебна бележка за удостоверяване на придобит трудов стаж и професионален опит
123 Заповед за дисциплинарно уволнение
124 Заповед за прекратяване на трудов договор
125 Предизвестие от работник
126 Предизвестие от работодател
127 ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността: Експерт, здраве и безопасност при работа
128 Длъжностна характеристика на работник изолация
129 Длъжностна характеристика на Технически ръководител
130 Длъжностна характеристика на общ работник в строителството
131 Длъжностна характеристика на арматурист
132 Длъжностна характеристика на кофражист
133 Длъжностна характеристика на кранист
134 Длъжностна характеристика на паркетчия
135 Длъжностна характеристика на зидаро-мазач
136 Длъжностна характеристика на бетонджия
137 Длъжностна характеристика на полевъд
138 Длъжностна характеристика на залесител
139 Справка за извършено приспадане на ДДС /чл. 68, ал. 4 от ППЗДДС/
140 Справка за финансово икономическото състояние
 
Страница 7 от 13

Реклама