ЗАПОВЕД

Във връзка с предписанията на службата по трудова медицина за оценка на риска на работните места

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Да се регламентира в правилника за ВТРОЗ в ………………, краткотрайните почивки за отделните работни места.
2. Да се спазва графика за получаване и ползване на работното облекло.
3. Да се осигури и контролира изправността на осветителните тела и ел.уреди.
4. Да се осигурят периодични медицински и контролни прегледи на работниците и служителите във фирмата според изпълняваните длъжности.

Контрол по изпълнение на т. 1 и т. 4 -
Контрол по изпълнение на т. 2 и т. 3 - р-л база.

Управител:....................

Подобни статии:
 

Реклама