1. Първият забелязал пожар или авария в предприятието или в опасна близост до него, незабавно уведомете РСПАБ на тел.112, като съобщава на дежурния точния адрес, каква е аварията /пожар/ и кой се обажда.

2. Първият забелязал пожар или авария във фирмата или в опасна близост до него, информира най-старшия по длъжност в обекта, който поема ръководството на действията за ликвидиране на инцидента.

3. Отговорните за такива случаи лица започват незабавна евакуация на хората от сградата на безопасно разстояние, а при възможност се изнасят ценни книжа и материални средства.

4. Отговорният по електрозахранването или лице притежаващо необходимата квалификация, изключва ел.захранването от главното ел.табло на обекта.

5. С наличните противопожарни уреди и средства се започва пожарогасене или ограничаване на щетите от инцидента.

6. Всички работници и служители, независимо от ранга и длъжността им след получаване на сигнала за пожар или авария, под ръководството на съответните отговорни лица и или спазване на правилата за безопасност са длъжни да се включат в борбата с бедствието.

7. При пристигане на органите на РСПАБ, присъстващите в момента отговорни лица ги информират за размера на пожара или аварията.

8. Органите на РСПАБ поемат ръководството по ликвидирането на пожара или аварията и всички присъстващи са длъжни да изпълняват техните разпореждания.

Управител:....................

 

Реклама