1. Разстоянието за редовно ръчно пренасяне на тежести да е не повече от 2 м за жени и 30 м за мъже

 2. Теглото на товара да не превишава при вдигане, поддържане, преместване и пренасяне на разстояние до 2 м

 • 15 кг за жени и 50 кг за мъже – за единичен товар

 • 4 000 кг за жени и 10 000 кг за мъже общо за смяна

 1. В случай на необходимост от вдигане и пренасяне на тежести от повече лица общото тегло на товара да е не повече от условията по т 2 и е до 300 кг.

 2. При извършване на чести, повторими операции за вдигане и пренасяне на тежести:

А. Времето между отделните операции да не е по-малко от 30 сек.

Б. Теглото на единичния товар да не превишава:

- при честота 1 операция за минута – 5 кг за жени и 11 кг за мъже

- при честота 2 операции за минута 2,5 кг за жени и 5,5 кг за мъже


 1. При вдигане и пренасяне на тежести работната поза да се съобрази с ергономичните изисквания, теглото на товара, посоката на пренасяне на товара и да не се налага на усукващи движения около оста на тялото.

 2. При вдигане на тежести да се спазват следните условия:

 • товарът да се поема от разстояние не по-голямо от дължината на предмишниците;

 • товарът да се вдига от ниво не по-ниско от височината на коленете и до ниво не по-високо от височината на раменете;

 • гърбът да се държи по възможност изправен, като се навежда в областта на кръста и тежеста се повдига с подходящо приклякване;

 1. Във всички случаи, когато е възможно да се използват наличните помощни съоръжения за вдигане на тежести - палетни колички и др. При тяхното ползване правилното усилие е бутане, а не теглене. Бутането, а като изключение тегленето на транспортното средство да се извършват на ниво от средата на бедрото до раменете.

 2. При подреждане на стоките да се предвиди достатъчно пространство за нормална и безопасна работа.

 3. Подът да се поддържа равен, обезмаслен и обезпрашен.

Президент:....................

 

Реклама