В програмния продукт е включена Национална класификация на професиите и длъжностите - НКПД, в сила от 1 януари 2012 г.

Програмен продукт "Трудови договори" за 2012 г. 

Инструкция за инсталация на Програмен продукт "Трудови договори"(за първоначална инсталация и за обновяване)

Ръководство на потребителя за ползване на продукта   

Подобни статии:
 

Реклама