Програмен продукт Трудови договори за 2013 г

Печат

Актуализиран е програмният продукт за трудовите договори, съгласно промените в НКПД

Публикувана е и нова версия на програмен продукт „Трудови договори” за 2013 г, с

инструкция за инсталиране 

ръководство на потребителя.

 В програмния продукт е включена Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 г

Подобни статии: