Програмни продукти за изчисляване на лихва просрочие

Данните за основен лихвен процент са актуални към 31.03.2011 г.

Програмен продукт NSSILIH на НОИ за изчисляване на лихва просрочие
/вариант DOS/

 Програмен продукт NSSILIH на НОИ за изчисляване на лихва просрочие

 Инструкция за инсталиране/преинсталиране на програмен продукт NSSILIH на НОИ за изчисляване на лихва просрочие /вариант DOS/

 Инструкция за работа с програмен продукт NSSILIH на НОИ за изчисляване на лихва просрочие


Програмен продукт WINLIHPR2006 на НОИ за изчисляване на лихва просрочие
/вариант Windows - версия 1.6 от 15.03.2010г./

 Програмен продукт WINLIHPR2006 на НОИ за изчисляване на лихва просрочие

 Обновяване на данните за основен лихвен процент на БНБ

 Инструкция за инсталиране и обновяване на програмен продукт WINLIHPR2006

 Инструкция за инсталиране на програмен продукт WINLIHPR2006 на НОИ за изчисляване на лихва просрочие /вариант Windows/

 Инструкция за работа с програмен продукт WINLIHPR2006 на НОИ за изчисляване на лихва просрочие/ Източник НОИ

 

Реклама