Преводно нареждане/ вносна бележка за 2013 г.

Печат

Пример за преводно нареждане за внасяне на задължения към централния бюджет, НОИ и НЗОК (от 1 януари 2013 г.)

Пример за преводно нареждане за внасяне на вноски и лихви за ДЗПО (от 1 януари 2013 г.)

Подобни статии: