Необходимите документи за регистрация в Дирекция Бюро по труда за граждани на ЕИП са както следва:
1. Документ за самоличност - лична карта или паспорт.
2. Документ, удостоверяващ адресна регистрация на територията на Република България, който може да бъде:

- Удостоверение за адресна регистрация на територията на Република България;
- Документ за пребиваване;
- Удостоверение за продължително пребиваване в Република България - след 3 месеца от влизане в страната (Издава се от Национална служба 'Полиция');
- Удостоверение за постоянно пребиваване в Република България (Издава се от Национална служба 'Полиция' при непрекъснато пребиваване в страната в продължение на 5 г.).

Подобни статии:
 

Реклама