Заявление за регистрация по ЗДДС

Заявление за дерегистрация по ЗДДС

Справка за извършено приспадане на ДДС по чл. 68 ал. 4 от ЗДДС

Приложение № 2 към чл. 61, ал. 1
Опис на наличните активи по смисъла на Закона за счетоводството и на получените услуги преди датата на регистрацията по ЗДДС, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 74 ЗДДС

Протокол по чл. 117 от ЗДДС
Подобни статии:
 

Реклама