Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, с приложения и указания за ползване

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2009 г. (образец 2001) за доходите на физическите лица от източници в България, с приложенията

Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2009 г. (Таблици №1 и 2 и указания за попълването им)

Декларация образец № 7 "Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски"

Подобни статии:
 

Реклама