ФОРМАТИ ЗА ОБМЕН НА ДАННИ С РЗОК

При промяна на форматите, НЗОК ще публикува своевременно актуалните формати.

Формат на файл от/за програма ЗОКС.

download .doc | .zip

КРИПТИРАЩА ПРОГРАМА
Формат за стартиране на програмата

download .doc | .zip

КРИПТИРАЩА ПРОГРАМА ЗА АПТЕКИ
Формат за стартиране на програмата

download .doc | .zip

ДЕКРИПТИРАЩА ПРОГРАМА НА НОМЕНКЛАТУРНИ ФАЙЛОВЕ
Формат за стартиране на програмата

download .doc | .zip

 

Реклама